За період роботи 6-ї сесії Верховної Ради України восьмого скликання Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров'я проведено 15 засідань Комітету, на яких розглянуто 102 питання, у тому числі проектів законодавчих актів, контрольних та інших питань.

 За звітний період Комітетом підготовлено до розгляду Верховною Радою України 16 проектів актів Верховної Ради України, з опрацювання яких Комітет було визначено головним, з них:

 2 законодавчих акти прийнято Верховною Радою України в цілому:

Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров‘я» від 06.04.2017  № 2002-VIII;

та Постанову Верховної Ради України «Про проведення парламентських слухань на тему: "Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє» від 08.02.2017 1842-VIII, якою визначено дату, мету та порядок проведення парламентських слухань;

 4 законопроекти підготовлено до розгляду у другому читанні, а саме:

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я  (реєстр. № 2309а-д );

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання законодавства у сфері застосування запобіжних заходів до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування  (реєстр. № 1242);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги (реєстр №. 4449);

про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів (реєстр. №. 4074);

 4 законодавчих акти рекомендовано прийняти за результатами розгляду в першому читанні за основу і в цілому як закон, а саме:

проекти законів: про внесення зміни до статті 17 Закону України "Про лікарські засоби" щодо термінів придатності лікарських засобів, закуплених із залученням спеціалізованих організацій (реєстр. № 6194); про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо створення клінічних баз (реєстр. № 6283);

проекти постанов: про проведення парламентських слухань на тему: "Проблеми та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України" (18 жовтня 2017 року), (реєстр. № 6468); про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє" (реєстр. № 6467);

 2 законодавчих акти рекомендовано прийняти за результатами розгляду в першому читанні за основу, а саме:

проекти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту громадського здоров'я від шкідливого впливу тютюнового диму (реєстр. № 4030а) та про проведення перевірки стану здоров'я осіб, які займають вищі державні посади (реєстр. № 5161);

  2 законопроекти про дитяче харчування (реєстр. № № 5293, 5293-1)  рекомендовано повернути на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи;  

 1 законопроект рекомендовано відхилити - про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання торгівлі тютюновими виробами та запровадження спеціалізованих місць торгівлі тютюновими виробами (реєстр. № 4030а-1);      

 3 - рекомендовано для включення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, зокрема проекти законів (реєстр. №№ 6194, 6283, 6367).

 Крім того, Комітетом підготовлено 25 висновків до законопроектів, з опрацювання яких головними були інші комітети Верховної Ради України.

 Також Комітет брав активну участь в опрацюванні проекту Постанови про Основні напрями бюджетної політики на 2018-2020 роки (реєстр. № 6591), до якого надані пропозиції Комітету з питань бюджету, та звіту Уряду про хід виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році.

 У період роботи 6-ї сесії Верховної Ради України восьмого скликання Комітетом з питань охорони здоров’я проведено парламентські слухання на тему: "Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє" (22 березня 2017 року) та 9 засідань «круглих столів» на такі теми:

 «Про стан та перспективи медичної освіти в Україні» (14 лютого 2017 року);

"Питання оплати праці медичних працівників" (16 лютого 2017 року);

"Робота системи екстреної медичної допомоги України: проблеми на шляхи вирішення" (28 лютого 2017 року);

"Роль жінки у збереженні здоров'я сім'ї і нації" (3 березня 2017 року);

«Про санітарну охорону території України» (13 березня 2017 року);

«Створення госпітальних округів в Україні: проблеми та шляхи вирішення» (19 травня 2017 року);

«Законодавчі ініціативи парламентського Комітету з питань охорони здоров’я з адаптації системи охорони здоров’я до європейських стандартів»  (9 червня 2017 року);

«Законодавчі ініціативи Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я та проблеми у сфері реформування вітчизняної системи охорони здоров’я» (15 червня 2017 року, виїзне засідання у місті Дніпро);

«Реформування первинної медичної допомоги та стан виконання рішення комітетських слухань по сімейній медицині» (23 червня 2017 року).

 Крім того, за звітний період проведено низку робочих зустрічей, зокрема,   

з представниками Посольства США (1 березня 2017 року) та представниками G 7 (20 березня 2017 року), на яких обговорено питання закупівлі ліків міжнародними організаціями;

представниками Європейського регіонального бюро ВООЗ, в якій брали участь директор відділу профілактики неінфекційних захворювань Європейського Бюро ВООЗ доктор Гауден Галеа, старший Радник Регіонального директора Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Луїджі Мігліоріні, радник Бюро ВООЗ в Україні доктор Роберто Гнезото (21 березня 2017 року). Обговорено питання профілактики неінфекційних захворювань;

представниками професійних медичних асоціацій та організацій (14 липня 2017 року). Обговорено нагальні питання медичної реформи в Україні, в тому числі питань комунікації між медичними працівниками та пацієнтами, які є основою будь-якої лікувальної діяльності, етики професійної взаємодії медпрацівника та хворого;

представниками комісій з питань охорони здоров’я обласних та районних рад (18 липня 2017 року). Обговорено нагальні питання медичної реформи в Україні, формування платформи взаємодії законодавчої, виконавчої гілок влади та органів місцевого самоврядування для сталого розвитку системи охорони здоров’я в Україні з метою захисту життя та здоров’я наших громадян та побудови в Україні системи охорони здоров’я європейської якості.

 Значна увага в роботі Комітету протягом шостої сесії приділялася  здійсненню контрольної функції комітетів Верховної Ради України.

Так, за звітний період Комітетом заслухано 13 питань в порядку контролю, за результатами розгляду яких направлені звернення та матеріали для відповідного реагування органам державної влади, їх посадовим особам (відповідно до вимог п. 9 статті 14 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»), зокрема:

про результати закупівель лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та медичних виробів, проведених через спеціалізовані міжнародні організації за кошти Державного бюджету України 2015-2017 років; 

про заходи, що вживаються Міністерством охорони здоров’я України для нормативно-правового забезпечення реформування системи надання первинної медичної допомоги населенню, підготовки сімейних лікарів та інших медичних працівників первинної ланки до роботи в нових умовах;

про заборгованість по виплатам заробітної плати та передбачених законодавством доплат і надбавок медичним працівникам у 2017 році;

про стан виконання бюджетної програми щодо лікування громадян України за кордоном та необхідність збільшення бюджетних видатків Міністерству охорони здоров’я України на ці цілі у поточному році;

про результати проведених Рахунковою палатою України аудитів ефективності використання коштів медичної субвенції, спрямованих на забезпечення лікування хворих на ниркову недостатність методом гемодіалізу, та ефективності використання коштів державного бюджету на здійснення заходів Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки.

 Також розглянуто 2293 листів і звернень громадян, установ, організацій (відповідно до вимог статей 21, 22 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»).

 За ініціативи Комітету з питань охорони здоров’я спільно з громадською організацією «Стоп меланома» та Українською асоціацією дерматоскопії шкіри 6 квітня 2017 року відбувся День профілактики меланоми у Верховній Раді України.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Звіти”

18 січня 2024 14:36
04 вересня 2023 10:24
12 січня 2023 12:38
29 вересня 2022 12:33
27 січня 2022 13:51
22 липня 2021 12:23
04 лютого 2021 11:03
17 липня 2020 14:00
15 січня 2020 15:55
28 січня 2019 15:19