За період роботи 4-ї сесії Верховної Ради України восьмого скликання Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров'я проведено 17 засідань Комітету, на яких розглянуто 128 питань, у тому числі проектів законодавчих актів, контрольних та інших питань.

За звітний період Комітетом підготовлено до розгляду Верховною Радою України 25 законопроектів, з опрацювання яких Комітет було визначено головним, з них:

2 законодавчих акти прийнято Верховною Радою України за основу і в цілому:

закон України «Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" щодо спрощення державної реєстрації лікарських засобів» від 31.05.2016 р. № 1396-VIII,  яким створено сприятливі передумови для  насичення українського фармацевтичного ринку  лікарськими засобами, які використовуються у лікуванні в розвинених країнах із жорсткою регуляторною системою (США, Швейцарія, Японія, Австралія, Канада та ЄС),

та постанову Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про реформу охорони здоров’я в Україні» від 21 квітня 2016 року № 1338-VIII, якою визначено чіткий перелік першочергових заходів, необхідних для здійснення реформи в охороні здоров’я.

2 законопроекти прийнято у першому читанні:

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров‘я (реєстр. №2309а-Д), розроблений Комітетом на базі альтернативних законопроектів реєстр. №№ 2309а та 2309а-1 відповідно до частини другої статті 110 Регламенту Верховної Ради України;

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров'я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині (реєстр. № 2386а-1), поданий  народними депутатами України Богомолець О.В., Корчинською О.А.;

(Нині при Комітеті створено робочі групи для підготовки зазначених законопроектів до другого читання)

6 законопроектів рекомендовано прийняти за результатами розгляду у першому читанні за основу, саме проекти законів:

про лікарські засоби (реєстр. № 2162-д), поданий народними депутатами України   О.Богомолець, О.Мусієм, А.Шипком, О.Кириченком, І.Шурмою, К.Яринічем, О.Біловолом;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо клінічних випробувань лікарських засобів (реєстр. № 4036), поданий   народними депутатами України К.Яринічем. А.Шипком;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги, (реєстр. № 4449), поданий  народними депутатами України О.Богомолець, О.Колгановою, А.Шипком, О.Біловолом, І.Шурмою, О.Кириченком, К.Яринічем, І.Сисоєнко, О.Корчинською, Т.Донець;

про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів (реєстр. №  4074), поданий народними депутатами України К.Яринічем, Т.Бахтеєвою, С.Березенком, О.Біловолом,  О.Богомолець, Т.Донець, О.Кириченком, О.Колгановою, О.Мусієм, І.Сисоєнко, А.Шипком, І.Шурмою;

про внесення змін до деяких законів України щодо проведення безплатного щорічного медичного обстеження і диспансеризації громадян похилого віку в Україні (реєстр. № 4329), поданий народними депутатами України О.Ляшком, В.Вовком, А.Лозовим, Ю.Чижмарем, І.Мосійчуком,   С.Скуратовським, С.Рибалкою, Д.Ліньком, Т.Юзьковою, О.Корчинською, О.Ленським, В.Галасюком, А.Кошелєвою, О.Купрієнком, О.Кириченком,  А.Артеменком, Д.Силантьєвим, В.Амельченком, Р.Демчаком;

про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безоплатними лікарськими засобами громадян похилого віку (реєстр. №  4491), поданий народними депутатами України О.Ляшком,  В.Галасюком, О.Кириченком, О.Кіршем, Д.Силантьєвим, Т.Юзьковою, А.Артеменком,  О.Купрієнком, О.Ленським, І.Поповим, О.Корчинською.

6 - рекомендовано направити на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи та відхилити (реєстр. №№ 1377, 3877, 4649, 1376, 2162, 2162-1);

7 - рекомендовано для включення до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, зокрема проекти законів (реєстр. №№ 2409а, 4456, 4157, 4533, 4770, 4687, 4845).

Крім того, Комітетом підготовлено 25 висновків до законопроектів, з опрацювання яких головними були інші комітети Верховної Ради України.

Також, Комітет брав активну участь в опрацюванні проекту Постанови Верховної Ради України про Основні напрями бюджетної політики на 2017 рік  (реєстр. № 4971), до якого надані пропозиції Комітету з питань бюджету.

У період роботи 4-ї сесії Верховної Ради України восьмого скликання Комітетом з питань охорони здоров’я проведено:

слухання у Комітеті на тему: «Сімейна медицина - шанс на здоров’я та значне зменшення особистих витрат на лікування»

та 11 засідань «круглих столів» на теми:

«Лікування за кордоном: результативність і захист прав пацієнтів» (19 лютого 2016 року);

«Оцінка технологій охорони здоров’я як інструмент підвищення якості медичної допомоги та раціонального використання ресурсів»  (25 лютого 2016 року);

«Практика застосування парамедичної допомоги в Україні, перспективи її розвитку та законодавчого закріплення» (3 березня 2016 року);

«Актуальні питання охорони репродуктивного здоров’я нації та планування сім’ї. Стан законодавчого забезпечення» (18 березня 2016 року);

«Медичний туризм в Україні: проблеми та перспективи» (25 березня 2016 року);

«Законодавче забезпечення реформування судово-медичної експертизи в Україні» (6 квітня 2016 року);

«Розвиток системи громадського здоров’я в Україні» (22 квітня 23016 року);

«Паліативна допомога дітям: право на отримання медичної допомоги та знеболення» (27 квітня 2016 року);

«Розвиток національної системи телемедицини та парамедицини в Україні: Впровадження міжнародних стандартів» (27 травня 2016 року);

«Сучасний стан надання паліативної допомоги дорослому населенню, міжнародний досвід та перспективи розвитку в Україні» (23 червня 2016 року);

«Аналіз стану служби крові в Україні та перспективи її розвитку»                 (8 липня 2016 року).

За результатами їх проведення підготовлено та направлено до органів влади відповідні резолюції з рекомендаціями учасників, підготовлено  низку проектів законодавчих актів, спрямованих на врегулювання проблемних питань у сфері охорони здоров’я, частина з яких вже внесена народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України, а також продовжується напрацювання законодавчих пропозицій відповідними робочими групами під егідою Комітету.

Значна увага в роботі Комітету приділяється здійсненню контрольної функції комітетів Верховної Ради України.

За звітний період Комітетом заслухано 14 питань в порядку контролю, за результатами розгляду яких направлені звернення та матеріали для відповідного реагування органам державної влади, їх посадовим особам (відповідно до вимог п. 9 статті 14 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»), зокрема:

про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2015 році;

про утворення ДУ «Центр громадського здоров‘я Міністерства охорони здоров‘я України» та ситуацію, що склалася у зв‘язку з пов‘язаною з цим реорганізацією держаних підприємств, установ та закладів МОЗ України, яка проводиться відповідно до наказу МОЗ України від 18 вересня 2015 року         № 604;

про продовження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року;

про необґрунтованість та неприпустимість прийняття проекту Постанови КМУ «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах», оприлюдненого Державною службою України з питань праці;

про ситуацію, що склалася довкола Львівського НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України;

про результати проведеного Рахунковою палатою України аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров‘я України для лікування громадян України за кордоном за період 2013-2015 рр.,  та стан виконання Міністерством охорони здоров‘я України бюджетної програми «Лікування громадян України за кодоном» (КПКВК 2301360) та ефективність використання коштів на її реалізацію у 2015 році;

про результати проведених у 2015 році МОЗ України державних закупівель лікарських засобів та імунобіологічних препаратів (у тому числі через спеціалізовані міжнародні організації) за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» та стан організації і проведення таких закупівель у 2016 році; про стан виконання Міністерством охорони здоров‘я України у 2015 році бюджетної програми «Лікування громадян України за кордоном» (КПКВК 2301360) та заходи, що вживаються для усунення виявлених Рахунковою палатою України порушень за результатами проведеного аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров‘я України для лікування громадян України за кордоном за період 2013-2015 рр.

про стан виконання Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки» та подальші кроки у комплексному підході програмного характеру до здійснення імунопрофілактики в Україні;

про звіт Рахункової палати України про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на виконання завдань і заходів Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб та ін.

Також розглянуто 979 листів і звернень громадян, установ, оргнанізацій (відповідно до вимог статей 21,  22 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»).

Крім того, 16 та 17 лютого 2016 року Комітетом спільно із фахівцями Національного інституту раку МОЗ України, Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України,  представниками громадських організації, що опікуються проблемами онкохворих дітей, у Верховній Раді України було організовано фотовиставку та виставку творчих робіт онкохворих дітей, присвячену Міжнародному дню дітей, хворих на рак.

Підготовлено матеріали до видання збірки матеріалів за результатами проведених 16 грудня 2015 року парламентських слухань на тему: «Про реформу охорони здоров’я в Україні».

 

 

 

 

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Звіти”

18 січня 2024 14:36
04 вересня 2023 10:24
12 січня 2023 12:38
29 вересня 2022 12:33
27 січня 2022 13:51
22 липня 2021 12:23
04 лютого 2021 11:03
17 липня 2020 14:00
15 січня 2020 15:55
28 січня 2019 15:19