ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  _4_

 

слухань у Комітеті Верховної Ради України

з питань охорони здоров’я на тему:

«Сімейна медицина – шанс на здоров’я та значне

зменшення особистих витрат на лікування»

 

 

   11  травня 2016 року

   14.30 год., м. Київ

 

 

 

Головуючий:    Богомолець О.В.   Голова Комітету.

Присутні:

Члени Комітету:  Біловол О.М., Кириченко О.М., Корчинська О.А., Мусій О.С., Шипко А.Ф. 

 

Відсутні:

Члени Комітету:  Бахтеєва Т.Д., Березенко С.І., Донець Т.А., Колганова О.В., Сисоєнко І.В., Шурма І.М.,  Яриніч К.В. (з поважних причин).

 

Запрошені:

         Шафранський В.В. –  в.о. Міністра охорони здоров’я України.

 

          Вороненко Ю.В. – ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Толстанов О.К. – проектор з навчальної роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Моісеєнко Р.О. – проектор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Шекера О.Г. – директор Інституту сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

 

         Представники Адміністрації Президента України, Міністерства охорони здоров’я України, інших заінтересованих міністерств і відомств, Національної академії медичних наук України, вищих медичних навчальних закладів, регіональних департаментів і управлінь охорони здоров’я та центрів первинної  медико-санітарної допомоги, представництв Європейського Союзу, Бюро ВООЗ та Світового Банку в Україні, інших міжнародних організацій, громадських організацій, а також медичні фахівці, науковці та експерти (список додається).

 

Завідувач секретаріату Комітету Семерунь І.В., заступник завідувача секретаріату Комітету Зброжек С.І., головні консультанти секретаріату Комітету - Аронова М.М., Ковтун В.І., Лебідєва Л.В., Ростовцева К.Л., старший консультант Кудря А.В.

 

Представники парламентського телеканалу «Рада» та засобів масової інформації.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

         Сімейна медицина – шанс на здоров’я та значне зменшення особистих витрат на лікування.

 

(Текст стенограми слухань додається).

 

         З вступним словом до присутніх звернулися народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України з  питань охорони здоров’я Ольга Богомолець та в.о. Міністра охорони здоров’я України Віктор Шафранський.

1.

СЛУХАЛИ:

1. Сутність сімейної медицини, переваги перед іншими  організаційними моделями надання первинної медико-санітарної допомоги, світовий досвід.

 

Доповідає Матюха Л.Ф. - завідувач кафедри загальної практики-сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина», президент Української асоціації сімейної медицини

 

         2. Досвід Донецької області у впровадженні сімейної медицини.

 

Доповідає Ватуліна Я.А. – головний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації

 

         3. Досвід Вінницької області у впровадженні сімейної медицини.

 

Доповідає Марусяк Н.Д.заступник директора департаменту охорони здоров’я  Вінницької обласної державної адміністрації

 

4. Досвід Рівненської області у впровадженні сімейної медицини.

 

Доповідає Височанський В.І. заступник начальника управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації     

 

5. Сімейна медицина у місті – здобутки та проблеми.

 

Доповідає Дяченко Т.В.головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Вознесенська Миколаївської області

        

6. Особливості формування національної моделі первинної медичної допомоги в останнє десятиліття, основні здобутки, нерозв’язані проблеми та наступні кроки.

 

Доповідає Лехан В.М. – завідувач кафедри соціальної медицини, організації та управління охороною здоров'я факультету післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Організація охорони здоров’я та соціальна медицина»

        

Далі головує заступник Голови Комітету

з питань охорони здоров’я Мусій О.С.

 

7. Досвід контрактування сімейного лікаря приватного підприємця для надання населенню безоплатної первинної медичної допомоги.

 

Доповідає Скринник О.К. – представник Української асоціація сімейної медицини, департамент міжнародного співробітництва    

 

 

 

8. Безперервний професійний розвиток лікарів первинної ланки, особливості перехідного періоду.

 

Доповідає  Ральченко О.П. – головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги № 3 м. Дніпропетровська

 

9. Ефективність впровадження та можливості вдосконалення механізмів мотивації праці медичних працівників у пілотних регіонах.

 

Доповідає Грицишин Л.М.начальник управління охорони здоров’я Дарницького району м. Києва

 

10. Сімейний лікар і консультативно-діагностичний центр/поліклініка. Як організувати взаємодію.

 

Доповідає Карабаєв Д.Т.начальник УОЗ Дніпровського району м. Києва, голова Київської крайової організації Всеукраїнського лікарського товариства

 

11. Робоче місце лікаря та медичної сестри закладу  загальної практики-сімейної медицини, світовий досвід та реалії України.

 

Доповідає Одринський В.В. - асистент кафедри управління охороною здоров’я Запорізької медичної академії післядипломної освіти

 

12. Пропозиції щодо покращення викладання загальної практики-сімейної медицини на додипломному рівні.

 

Доповідає  Бабінець Л.С.завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики - сімейної медицини Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

 

13. Післядипломна підготовка лікарів загальної практики-сімейних лікарів: чого більше здобутків чи нерозв’язаних проблем.

 

Доповідає  Хіміон Л.В. - завідувач кафедри загальної практики-сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

 

14. Профілактична стратегія сімейної медицини.

 

Доповідає Барна О.М. – завідувач кафедри загальної практики (сімейної медицини) Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, голова правління ВГО «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини», член Виконавчого комітету EАCPR

 

15. Терапевт-інтерніст як консультант сімейного лікаря у консультативно-діагностичному центрі/поліклініці.

 

Доповідає Нетяженко В.З. - завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Терапія», член-кореспондент Національної академії медичних наук України

 

16. Перспективи нормативно-правового забезпечення сімейної медицини в Україні.

Доповідає Шекера О.Г. - директор Інституту сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

 

В обговоренні питання порядку денного слухань брали участь:   Корчинська О.А., Мусій О.С., Кириченко О.М., Маркевич В.В., Толстанов О.К., Лисак В.П.

 

УХВАЛИЛИ:

Учасникам слухань подати пропозиції та зауваження до проекту Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на тему: «Сімейна медицина – шанс на здоров’я та значне зменшення особистих витрат на лікування» для узагальнення та врахування при його доопрацюванні.

 

 

Голова Комітету                                           О.В.БОГОМОЛЕЦЬ

 

Заступник Голови

         Комітету                                                     О.С.МУСІЙ


 

 

    

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Протоколи слухань у Комітеті”

17 березня 2021 15:00
17 січня 2017 15:03
17 січня 2017 15:00
09 вересня 2015 17:04
12 лютого 2015 17:03
12 лютого 2015 17:00