Висновок на проект Постанови Верховної Ради України про передачу медичних закладів з управління Державного управління справами у підпорядкування Міністерства охорони здоров'я для забезпечення пріоритетного надання медичної допомоги ветеранам війни, учасникам бойових дій в Афганістані, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та учасникам АТО (р. № 1664)

26 серпня 2015, 16:37

Комітет Верховної Ради України

з питань державного будівництва,

регіональної політики та

місцевого самоврядування

 

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на своєму засіданні 3 червня 2015 року розглянув проект Постанови Верховної Ради України про передачу медичних закладів з управління Державного управління справами у підпорядкування Міністерства охорони здоров'я для забезпечення пріоритетного надання медичної допомоги ветеранам війни, учасникам бойових дій в Афганістані, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та учасникам АТО (реєстр. № 1664  від 28.12.2014 р), поданий народними депутатами України М.Томенком та О.Мусієм.

Вказаним проектом постанови пропонується передати спеціальний державний заклад «Поліклініка № 2», клінічну лікарню «Феофанія» та Державну наукову установу «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» з управління Державного управління справами у підпорядкування Міністерства охорони здоров’я України з метою забезпечення конституційних прав ветеранів війни, учасників бойових дій в Афганістані, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та учасників АТО на якісну медичну допомогу. 

Не заперечуючи проти надання пріоритетного доступу до якісного медичного обслуговування певним категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед державою, Комітет вважає за необхідне зауважити таке.

Відповідно до статті 19 Конституції України, «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».

Державне управління справами є допоміжним органом, створеним Президентом України відповідно до пункту 28 статті 106 Конституції України для матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.

Згідно із пунктом 1 Положення про Державне управління справами,  затвердженого Указом Президента України № 1180/2002 від 17 грудня 2002 р., Державне управління справами, в управлінні якого перебувають вказані у проекті постанови заклади, підпорядковується Президентові України.

Таким чином, до конституційних повноважень Верховної Ради України не належить здійснення управління діяльністю органів, які підпорядковані Президенту України і тому, вона не уповноважена своєю постановою надавати цим органам ті чи інші доручення, у тому числі й з питання, порушеного у поданому проекті постанови. Це стосується й Кабінету Міністрів України, якому автори законодавчої ініціативи рекомендують забезпечити виконання цієї Постанови (пункт 2 проекту Постанови).                                                                                                                                                                                   

Разом з тим, відповідно до підпункту 13 пункту 4 Положення про Державне управління справами, цей орган відповідно до покладених на нього завдань надає дозвіл лікувально-профілактичним закладам, що перебувають в його управлінні, на надання лікувально-профілактичної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та окремим фізичним особам на договірних засадах.
Слід також взяти до уваги, що згідно із Постановою Верховної Ради України від 29 травня 2014 року № 1286-VII «Про забезпечення належним медичним обслуговуванням військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час проведення антитерористичної операції на сході України» військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони України, особи рядового, начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, які, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції на сході України та зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я вже мають право на отримання невідкладної та безоплатної медичної допомоги (лікування, медичної реабілітації та ін.) на базі клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами. На виконання цієї Постанови прийнято відповідне Розпорядження Керівника Державного управління справами від 17.06.2014 № 104, яким врегульовано питання лікування зазначеної категорії осіб, що фактично здійснюється.
Що стосується інших осіб, зазначених у проекті постанови (ветерани війни, учасники бойових дій в Афганістані та учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС), то законодавством України ці особи вже віднесені до пільгових категорій населення і, відповідно, мають право на отримання медичного обслуговування у спеціальних закладах охорони здоров’я.
Так, наприклад, статтею 17 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», з метою надання медичної дороги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та іншим постраждалим особам передбачено створення у регіонах найбільшого зосередження осіб, що постраждали спеціалізованих центрів, у тому числі дитячих, для здійснення обстеження, лікування та соціально-психологічної реабілітації цих осіб. Перелік  таких спеціалізованих медичних закладів затверджений відповідною Постановою Кабінету Міністрів України № 1218 від 4 жовтня 1996 року. (Всього в даному Переліку 37 закладів).
Медична допомога ветеранам війни та учасникам бойових дій в Афганістані надається в спеціалізованих госпіталях і госпітальних відділеннях та в закладах охорони здоров'я загальної мережі. Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (статті 12-15) їм гарантоване безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів, безоплатне щорічне санаторно-курортне оздоровлення тощо. 
Таким чином, можна зазначити, що питання щодо пріоритетного надання медичної допомоги ветеранам війни, учасникам бойових дій в Афганістані, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та учасникам АТО  вже достатньо врегульовано законодавством.                       
У зв’язку з цим Комітет вважає, що з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та збереження унікального потенціалу клінічної лікарні «Феофанія» в інтересах усього народу України, було б доцільно вирішити порушене у проекті постанови питання шляхом визначення механізмів співпраці Міністерства охорони здоров’я України, що є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, та Державного управління справами, в управлінні якого перебувають вказані у проекті постанови заклади, щодо розробки та затвердження умов і порядку надання цими закладами спеціалізованої медичної допомоги вказаним вище категоріям населення або шляхом внесення відповідних змін до вказаної вище Постанови Верховної Ради України від 29 травня 2014 року № 1286-VII.
Враховуючи викладене, вважаємо за доцільне рекомендувати проект Постанови Верховної Ради України про передачу медичних закладів з управління Державного управління справами у підпорядкування Міністерства охорони здоров'я для забезпечення пріоритетного надання медичної допомоги ветеранам війни, учасникам бойових дій в Афганістані, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та учасникам АТО (реєстр. № 1664), поданий народними депутатами України М.Томенком та О.Мусієм повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.