Повідомлення

Перейти до розділу
25 вересня 11:54
29 вересня 2023 року об 11:00 у Комітеті відбудеться «круглий стіл» на тему: «Стань на варті свого серця - активізація заходів для подолання поведінкових факторів ризику серцево-судинних захворювань», присвячений Всесвітньому дню серця докладніше
25 серпня 14:36
Засідання Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування відбудеться 28 серпня 2023 року о 14:00 у режимі відеоконференції докладніше
18 серпня 10:42
Засідання Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування відбудеться 21 серпня 2023 року о 13:30 у режимі відеоконференції докладніше
26 вересня 12:06
22 вересня 2023 року відбулося виїзне засідання Комітету в м. Дніпро докладніше
18 вересня 10:42
На наступний рік Уряд заклав у проекті бюджету збільшення фінансування медицини на 24,4 млрд грн докладніше
05 вересня 17:00
Вакцинація учнівства. Спільна заява МОЗ, МОН, ЮНІСЕФ та ВООЗ щодо рутинних щеплень докладніше
05 вересня 10:14
Президент України підписав прийнятий Верховною Радою України Закон України № 3302-ІХ "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв’язку з відміною карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" посилання...
05 вересня 10:09
Президент України підписав прийнятий Верховною Радою України Закон України № 3301-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування телемедицини" посилання...
24 серпня 10:13
Україна святкує 32-гу річницю Незалежності! докладніше
23 серпня 11:03
Сьогодні Україна святкує День Державного прапора докладніше
18 серпня 09:39
Про готовність установ Національної академії медичних наук працювати за програмою медичних гарантій говорили на засіданні підкомітету з питань охорони здоров'я докладніше
05 лютого 2016, 15:55

Рішення Комітету "Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров'я на тему: "Запровадження лікарського самоврядування в Україні"

Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на тему: «Запровадження лікарського самоврядування в Україні»

 

За результатами проведення слухань у Комітеті на тему: «Запровадження лікарського самоврядування в Україні» (1 липня 2015 року) Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я  у х в а л и в:

1. Затвердити Рекомендації учасників слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на тему: «Запровадження лікарського самоврядування в Україні» (додаються).

2.  Направити рішення Комітету Кабінету Міністрів України, Міністерству охорони здоров’я України, Національній академії медичних наук України, Київській міській та обласним радам і державним адміністраціям з метою реалізації положень Рекомендацій.

 

Голова Комітету                                О.В. Богомолець

 

  25 листопада 2015 року 

       04-25/04-26


 

 

 

Ухвалено рішенням

Комітету Верховної Ради України

з питань охорони здоров’я

від 25 листопада 2015 року

  04-25/04-26

 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

 

слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоровя

на тему: «Запровадження лікарського самоврядування в Україні»

 

Заслухавши та обговоривши презентації заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоровя Мусія О.С., Міністерства охорони здоров’я України щодо перспектив запровадження в Україні системи самоврядування медичних професій, презентації зарубіжних учасників слухань щодо досвіду лікарського самоврядування у світі та окремих країнах Європи, виступи представників медичної громадськості України, народних депутатів України, учасники слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я  р е к о м е н д у ю т ь:

 

1. Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я:

1.1. Утворити робочу групу з підготовки проекту Закону України, спрямованого на впровадження в Україні лікарського самоврядування, запросивши до її складу народних депутатів України, представників МОЗ України, Національної академії медичних наук України, профспілок медичних працівників, громадських організацій медиків та пацієнтів.

1.2. У разі надходження до Верховної Ради України в установленому порядку законопроектів, спрямованих на запровадження в Україні лікарського самоврядування, сприяти забезпеченню їх першочергового розгляду Верховною Радою України.

2. Міністерству охорони здоров’я України:

2.1. Забезпечити розроблення нових та приведення у відповідність до стандартів Європейського Союзу чинних нормативно-правових актів МОЗ України у сфері:

системи управління галуззю;

удосконалення кадрової політики в охороні здоров’я;

основних засад боротьби з корупцією в системі охорони здоров’я України;

удосконалення системи медичної освіти;

атестації, сертифікації медичних фахівців та акредитації медичних закладів;

розробки індикаторів якості надання медичної допомоги та контролю за їх дотриманням;

утвердження принципів професійної етики лікарів та механізмів контролю за їх дотриманням;

захисту прав та безпеки пацієнтів;

чіткого визначення функцій і повноважень лікарського самоврядування, в тому числі шляхом делегування цьому інституту громадянського суспільства частини функцій щодо регулювання професійної лікарської діяльності, які нині здійснюються органами державної виконавчої влади;

впровадження системи корпоративної відповідальності за результати діяльності лікарів з боку самоврядної лікарської організації;

порядку представлення та захисту інститутом лікарського самоврядування інтересів професії лікаря у відносинах із суспільством у цілому та державою зокрема, а також порядку сприяння цією інституцією захисту прав пацієнтів;

здійснення громадського контролю з боку самоврядної лікарської організації за рішеннями, які приймаються органами управління охороною здоров’я;

забезпечення контролю за діяльністю лікарського самоврядування з боку держави та членів самоврядної лікарської організації.

2.2. Посилити співпрацю з Всеукраїнським лікарським товариством (ВУЛТ) у рамках, визначених меморандумом, підписаним МОЗ України та ВУЛТ 1 жовтня 2014 року, зокрема, у питаннях реформування системи управління галуззю та запровадження інституту лікарського самоврядування.

2.3. Посилити співпрацю із зарубіжними лікарськими  професійними товариствами, зокрема Німеччини та Польщі, з метою вивчення досвіду функціонування лікарського самоврядування у світі та подальшого запровадження його в Україні, а також розглянути можливість укладання меморандумів про співпрацю між МОЗ України і міністерствами охорони здоров’я та національними лікарськими організаціями Німеччини та Польщі.

2.4. Внести зміни до положення «Про Громадську Раду при Міністерстві охорони здоров’я України», передбачивши надання їй більш широких повноважень щодо здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства та забезпечення можливості участі в розробці нормативно-правових актів МОЗ України.

2.5. Розробити і впровадити ефективні, орієнтовані на кращі європейські практики, механізми залучення громадських організацій медиків та пацієнтів до процесу визначення пріоритетів і формування політики галузі охорони здоров'я, зокрема, шляхом:

забезпечення участі представників лікарського самоврядування та лікарських товариств і асоціацій за спеціальностями у процесі атестації  медичних кадрів, що проводиться структурними підрозділами з питань охорони здоров’я Київської міської, обласних державних адміністрацій та МОЗ України;

залучення представників лікарського самоврядування та лікарських товариств і асоціацій за спеціальностями до складу наглядових рад закладів охорони здоров’я;

долучення представників лікарського самоврядування та лікарських товариств і асоціацій за спеціальностями до розроблення та впровадження програм післядипломної підготовки та безперервного професійного розвитку лікарів;

долучення представників лікарського самоврядування та лікарських товариств і асоціацій за спеціальностями до складу робочих груп, що створюються МОЗ України з нагальних питань розбудови галузі;

залучення представників лікарського самоврядування та лікарських товариств і асоціацій за спеціальностями до ведення та створення єдиного реєстру лікарів України;

залучення представників лікарського самоврядування та лікарських товариств і асоціацій за спеціальностями до складу Конкурсної комісії з розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах сфери управління МОЗ України;

залучення представників лікарського самоврядування та лікарських товариств і асоціацій за спеціальностями до формування складу головних позаштатних спеціалістів МОЗ України;

долучення представників лікарського самоврядування та лікарських товариств і асоціацій за спеціальностями, які працюють у регіонах, до опрацювання питань щодо визначення кадрових потреб у лікарях структурними підрозділами з питань охорони здоров’я Київської міської та обласних державних адміністрацій;

розроблення механізмів контролю з боку представників лікарського самоврядування та лікарських товариств і асоціацій за спеціальностями за дотриманням лікарями Етичного кодексу лікаря України.

3. Національній академії медичних наук України:

3.1. Забезпечити науковий супровід заходів з підготовки та запровадження системи лікарського самоврядування в Україні.

3.2. Брати участь в розробці законодавчих ініціатив з питань професійного самоврядування медичних професій.

4. Місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування:

4.1. Посилити співпрацю з місцевими лікарськими товариствами і асоціаціями та медичною профспілкою при прийнятті управлінських рішень в охороні здоров’я та здійсненні контролю за діяльністю закладів охорони здоров’я. 

4.2. Розглянути можливість проведення громадських слухань з питань впровадження лікарського самоврядування в Україні, зокрема, щодо основних напрямів діяльності цього інституту на регіональному рівні.

4.3. Забезпечити постійне проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань запровадження лікарського самоврядування в Україні, його мети, змісту та очікуваних результатів із широким залученням до цих інформаційних заходів медичних фахівців та представників громадськості.