Рішення Комітету "Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров'я на тему: "Запровадження лікарського самоврядування в Україні"

Опубліковано 05 лютого 2016, о 15:55

Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на тему: «Запровадження лікарського самоврядування в Україні»

 

За результатами проведення слухань у Комітеті на тему: «Запровадження лікарського самоврядування в Україні» (1 липня 2015 року) Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я  у х в а л и в:

1. Затвердити Рекомендації учасників слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на тему: «Запровадження лікарського самоврядування в Україні» (додаються).

2.  Направити рішення Комітету Кабінету Міністрів України, Міністерству охорони здоров’я України, Національній академії медичних наук України, Київській міській та обласним радам і державним адміністраціям з метою реалізації положень Рекомендацій.

 

Голова Комітету                                О.В. Богомолець

 

  25 листопада 2015 року 

       04-25/04-26


 

 

 

Ухвалено рішенням

Комітету Верховної Ради України

з питань охорони здоров’я

від 25 листопада 2015 року

  04-25/04-26

 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

 

слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоровя

на тему: «Запровадження лікарського самоврядування в Україні»

 

Заслухавши та обговоривши презентації заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоровя Мусія О.С., Міністерства охорони здоров’я України щодо перспектив запровадження в Україні системи самоврядування медичних професій, презентації зарубіжних учасників слухань щодо досвіду лікарського самоврядування у світі та окремих країнах Європи, виступи представників медичної громадськості України, народних депутатів України, учасники слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я  р е к о м е н д у ю т ь:

 

1. Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я:

1.1. Утворити робочу групу з підготовки проекту Закону України, спрямованого на впровадження в Україні лікарського самоврядування, запросивши до її складу народних депутатів України, представників МОЗ України, Національної академії медичних наук України, профспілок медичних працівників, громадських організацій медиків та пацієнтів.

1.2. У разі надходження до Верховної Ради України в установленому порядку законопроектів, спрямованих на запровадження в Україні лікарського самоврядування, сприяти забезпеченню їх першочергового розгляду Верховною Радою України.

2. Міністерству охорони здоров’я України:

2.1. Забезпечити розроблення нових та приведення у відповідність до стандартів Європейського Союзу чинних нормативно-правових актів МОЗ України у сфері:

системи управління галуззю;

удосконалення кадрової політики в охороні здоров’я;

основних засад боротьби з корупцією в системі охорони здоров’я України;

удосконалення системи медичної освіти;

атестації, сертифікації медичних фахівців та акредитації медичних закладів;

розробки індикаторів якості надання медичної допомоги та контролю за їх дотриманням;

утвердження принципів професійної етики лікарів та механізмів контролю за їх дотриманням;

захисту прав та безпеки пацієнтів;

чіткого визначення функцій і повноважень лікарського самоврядування, в тому числі шляхом делегування цьому інституту громадянського суспільства частини функцій щодо регулювання професійної лікарської діяльності, які нині здійснюються органами державної виконавчої влади;

впровадження системи корпоративної відповідальності за результати діяльності лікарів з боку самоврядної лікарської організації;

порядку представлення та захисту інститутом лікарського самоврядування інтересів професії лікаря у відносинах із суспільством у цілому та державою зокрема, а також порядку сприяння цією інституцією захисту прав пацієнтів;

здійснення громадського контролю з боку самоврядної лікарської організації за рішеннями, які приймаються органами управління охороною здоров’я;

забезпечення контролю за діяльністю лікарського самоврядування з боку держави та членів самоврядної лікарської організації.

2.2. Посилити співпрацю з Всеукраїнським лікарським товариством (ВУЛТ) у рамках, визначених меморандумом, підписаним МОЗ України та ВУЛТ 1 жовтня 2014 року, зокрема, у питаннях реформування системи управління галуззю та запровадження інституту лікарського самоврядування.

2.3. Посилити співпрацю із зарубіжними лікарськими  професійними товариствами, зокрема Німеччини та Польщі, з метою вивчення досвіду функціонування лікарського самоврядування у світі та подальшого запровадження його в Україні, а також розглянути можливість укладання меморандумів про співпрацю між МОЗ України і міністерствами охорони здоров’я та національними лікарськими організаціями Німеччини та Польщі.

2.4. Внести зміни до положення «Про Громадську Раду при Міністерстві охорони здоров’я України», передбачивши надання їй більш широких повноважень щодо здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства та забезпечення можливості участі в розробці нормативно-правових актів МОЗ України.

2.5. Розробити і впровадити ефективні, орієнтовані на кращі європейські практики, механізми залучення громадських організацій медиків та пацієнтів до процесу визначення пріоритетів і формування політики галузі охорони здоров'я, зокрема, шляхом:

забезпечення участі представників лікарського самоврядування та лікарських товариств і асоціацій за спеціальностями у процесі атестації  медичних кадрів, що проводиться структурними підрозділами з питань охорони здоров’я Київської міської, обласних державних адміністрацій та МОЗ України;

залучення представників лікарського самоврядування та лікарських товариств і асоціацій за спеціальностями до складу наглядових рад закладів охорони здоров’я;

долучення представників лікарського самоврядування та лікарських товариств і асоціацій за спеціальностями до розроблення та впровадження програм післядипломної підготовки та безперервного професійного розвитку лікарів;

долучення представників лікарського самоврядування та лікарських товариств і асоціацій за спеціальностями до складу робочих груп, що створюються МОЗ України з нагальних питань розбудови галузі;

залучення представників лікарського самоврядування та лікарських товариств і асоціацій за спеціальностями до ведення та створення єдиного реєстру лікарів України;

залучення представників лікарського самоврядування та лікарських товариств і асоціацій за спеціальностями до складу Конкурсної комісії з розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах сфери управління МОЗ України;

залучення представників лікарського самоврядування та лікарських товариств і асоціацій за спеціальностями до формування складу головних позаштатних спеціалістів МОЗ України;

долучення представників лікарського самоврядування та лікарських товариств і асоціацій за спеціальностями, які працюють у регіонах, до опрацювання питань щодо визначення кадрових потреб у лікарях структурними підрозділами з питань охорони здоров’я Київської міської та обласних державних адміністрацій;

розроблення механізмів контролю з боку представників лікарського самоврядування та лікарських товариств і асоціацій за спеціальностями за дотриманням лікарями Етичного кодексу лікаря України.

3. Національній академії медичних наук України:

3.1. Забезпечити науковий супровід заходів з підготовки та запровадження системи лікарського самоврядування в Україні.

3.2. Брати участь в розробці законодавчих ініціатив з питань професійного самоврядування медичних професій.

4. Місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування:

4.1. Посилити співпрацю з місцевими лікарськими товариствами і асоціаціями та медичною профспілкою при прийнятті управлінських рішень в охороні здоров’я та здійсненні контролю за діяльністю закладів охорони здоров’я. 

4.2. Розглянути можливість проведення громадських слухань з питань впровадження лікарського самоврядування в Україні, зокрема, щодо основних напрямів діяльності цього інституту на регіональному рівні.

4.3. Забезпечити постійне проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань запровадження лікарського самоврядування в Україні, його мети, змісту та очікуваних результатів із широким залученням до цих інформаційних заходів медичних фахівців та представників громадськості.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Рішення Комітету”

14 квітня 2021 15:00
08 квітня 2021 18:00
15 жовтня 2020 14:00
28 вересня 2020 17:45
02 липня 2020 10:31
03 червня 2020 16:10
05 лютого 2020 16:00
15 січня 2020 15:55
11 грудня 2019 18:00
27 листопада 2019 17:40