КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

Про формування складу утвореної при Комітеті робочої групи

для здійснення аналізу стану системи реабілітації осіб, які постраждали

під час проведення антитерористичної операції, та напрацювання

пропозицій щодо поліпшення координації та ефективності

її функціонування

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про формування складу утвореної при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я робочої групи для здійснення аналізу стану системи реабілітації осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції, та напрацювання пропозицій щодо поліпшення координації та ефективності її функціонування, Комітет Верховної Ради України з питань  охорони  здоров’я  у х в а л и в:

1. Обрати головою робочої групи народного депутата України, заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Сисоєнко І.В.

2. Доручити голові робочої групи сформувати її персональний склад із залученням представників профільних комітетів Верховної Ради України, заінтересованих міністерств і відомств, громадських, міжнародних і благодійних організацій, науковців, практиків, а також представників громадськості, які опікуються питаннями медичної, психологічної, психосоматичної, фізичної та соціальної реабілітації за списком, що додається.

3. Включити до складу робочої групи народного депутата України - члена Комітету Шипка А.Ф. та радника заступника Міністра оборони України Воронкову Н.О. (на громадських засадах).

4. Голові робочої групи забезпечити організацію роботи створеної при Комітеті робочої групи.

Голова Комітету                                                                                                                                                                                                                                                                         О.В.Богомолець

 

23 квітня 2015 року     

 04-25/4-13/II-11

Додаток

до рішення Комітету Верховної Ради

України з питань охорони здоров’я

від 23 квітня  2015 року

04-25/4-13/II-11

 

Список

 

осіб  для включення до складу робочої групи при Комітеті Верховної

Ради України з питань охорони здоров’я для здійснення аналізу

 стану системи реабілітації осіб, які постраждали під час проведення

антитерористичної операції, та напрацювання пропозицій щодо

поліпшення координації та ефективності її функціонування

 

Представники від платформи Громадських ініціатив «Україна –це Я!»:

 

Загальнний координатор від інститутів громадянського суспільства - ЄНА Анатолій Іванович – доктор медичних наук,  професор, лікар-психофізіолог вищої категорії, заслужений працівник охорони здоровя України, заступник директора з наукової роботи ТОВ «Експертно-навчальний центр»; (067) 500-06- 42, ena_a@ukr.net.

 

за напрямами:

 

1.     Медична реабілітація:

 

Координатори:

·        ПАВЛУСЕНКО Ігор Іванович - член-кореспондент УЕАН, головний лікар центру сімейної медицини "Здоровя сімї", науковий співробітник лабораторії сімейної медицини ХМАПО.

·        ЛІПОВЕЦЬКИЙ Андрій Микитович лікар вищої категорії, екс-головний лікар санаторію «Україна» 

 

Учасники (експерти):

№ за/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Організація/ кваліфікація

Контактні реквізити

Місто

1.

СЕРГІЄНКО Анатолій Вікторович

кед. н., доцент, провідний фахівець ТОВ «Експертно- навчальний центр»

(067)665-70-64 thalib323@ yandex.ua

Київ

2.

МІШИЄВ

В’ячеслав Данилович

д. мед. н., професор, головний лікар Київської  міської клінічної психоневрологічної лікарні №1 ГУОЗ КМДА

(044) 468-32-17

(044) 468-74-82

 

Київ

3.

МАСЛЮК

Василь Васильович

кед. н., директор ТОВ «Експертно- навчальний центр»

(067) 407-37-03 vvmas@ukr.net

Київ

4.

КОРОСТІЙ

Володимир Іванович

Харківський національний медичний університет

(067) 57458538

Харків

5.

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

Руслан Іванович

 

головний лікар "Шпиталю Майдану", президент БО "Суспільна служба Києва"

(050) 169-99-90 (067) 777-84-68 rusiw@ua.fm

 

Київ

6.

ОСТАПЕНКО

Світлана Вікторівна

 

(097) 718-69-88

Sveta_biola15@ukr.net

 

7.

СКРІПАЧЕНКО

Тетяна

 

 

(098) 083-92-40 Skrypachenko_t@mail.ru

 

8.

БУЦЬКА

Лідія

лікар-реабілітолог,

ГО «Екологія і Здоров’я» 

 

 

 

2.     Психологічна реабілітація:

 

Координатори:

·        ПІНЧУК Ірина Яківна - доктор медичних наук, директор Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України,  головний позащтатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності психіатрія; (044) 468-32-15, (050) 626-25-79, undisspn@ukr.net.

·        МАКСИМЕНКО Сергій Дмитрович - академік НАПН України, директор Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України; (044) 288-19-63, (067) 408-01-03.

·        ПАЛІЄНКО Тетяна Анатолиївнакризовий психолог, психотерапевт (EMDR), член “Ассоціації психіатрів України ” (секції психотерапіі), координатор волонтерського Всеукраїнського обєднанняЗдоров’я Нації”, голова правління БО “Благодійний  фонд “СФЕРА ДОБРА”; (097) 020-22-33, tata.pal@gmail.com.

 

Учасники (експерти):

№ за/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Кваліфікація /Організація

Контактні реквізити

Місто

1.

КОЛІСНІЧЕНКО

Максим

Психолог, Інститут “САМРІТІ”

(050) 160 20 10

Київ

2.

ДЮБА

Вікторія Марківна

практичний психолог (психотерапевт, спеціалізаціяшокова травма”(Данія))

(099) 619 61 71

Київ

3.

КАМІНСЬКА

Світлана

психолог, ГО  Дівия

(050) 160 20 10

Київ

4.

КАРПЮК

Тетяна

спеціаліст з конфліктології (експерт НАТО)

(050) 160 20 10

Львів

5.

СИДОРИК

Юрій Романович

к. психол. н., доцент кафедри педагогічної та вікової психології Прикарпатського національного університету

(050) 160 20 10

Івано-Фран-ківськ

6

ЛОСКУТОВА

Лілія Олександривна

психолог (психотерапевт) ПНД Центральної клінічної лікарні

м. Бердичів

(050) 160 20 10

Жито-мир

7.

ЯКОВЛЕВА

Ольга Іванівна

ГО «Психологічна служба Євромайдану»

(050) 160 20 10

Рівне

8.

МЕЛЬНИК

Антоній Петрович

кандидат психологічних наук

(050) 160 20 10

Луцьк

9.

САВЧЕНКО

Валентина Міколаївна

військовий психолог

(050) 160 20 10

Черкаси

10.

РЕБРОВА

Катерина Вікторівна

практичний психолог, Голова “Арт-терапевтичної Асоціації мдеса”

(050) 160 20 10

Одеса

11.

ПІВОВАРЕНКО

Марта

психолог, учасник програми по реабілітації Йельського університету (США)

(050) 160 20 10

Львів

12.

КОВАЛЬ

Наталія Леонідівна

практичний психолог НМЦ УО Миколаївської міської ради

(093) 982 33 52

(050) 517 67 63

Мико-лаїв

13.

НЄННОВА

Олена Василівна

психолог, зав. лаб. КВУЗ "Херсонська академія безперервної освіти"

(050) 160 20 10

Херсон

14.

ШИРОБОКОВ

Юрій Миколайович

завідувач кафедри психології та педагогіки Харьківського університету повітряних сил

(050) 160 20 10

Харьків

15.

КАСІМ

Наталія

психолог

(050) 160 20 10

Ужго-род

16.

ЗАКЛАДНІЙ

Віталій Петрович

головний лікар ОПНД, головний психотерапевт ДОЗ, м. Київ

(050) 160 20 10

Полтава

17.

ПОЛТАВЕЦЬ

Андрій

 

(067) 501 04 57

Київ

18.

ЗЕМЛЯНА

Юлія

психолог

(067) 659 83 59

Київ

19.

ЄВСЄЄВА

Людмила

 

(050) 160 20 10,

(067) 426 64 49

Вінниця

 

3.     Соціальна  реабілітація:

 

Координатори:

·        ГОЖЕНКО Анатолій Іванович - доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор ДП "Український науково-дослідний інститут медицини  транспорту МОЗ України"; 048-722-53-64, факс 048-728-14-52, gozhenko@mail.ru, medtrans2@rambler.ru

·        МАМАТОВ Олександр Леонідовичвійськовий лікар, голова Всеукраїнської профспілкови військовослужбовців, ветеранів та інших осіб; 097-820-89-55.

·        ГАЛЕНКО Олег Анатолійович - експерт ООН-Хабітат по стратегічному плануванню, керівник департаменту муніципальних програм "Центр муніципального менеджменту Хабітат", голова правління Агенції міжнародної кооперації "Ліберті";  098-110-32-38, oleggalenko@gmail.com

 

Учасники (експерти):

№ за/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Організація/ кваліфікація

Контактні реквізити

Місто

1.

МУСАТОВА

Лиана Аркадіївна

 

(067) 310-90-13

Київ

2.

ТІМОШЕНКО

Тетяна Василівна

фінансист

(067) 239-81-95

Київ

3.

СТРІЛЬЧІК

Васіль Олександрович

 

 

Київ

4.

МАРКЕВИЧ

Генадій Йосипович

журналіст, юрист

(099) 239-71-70

 

Київ

5.

БАРКАР

Сергій

Інститут Лібералізму

(067) 447-20-71

Київ

 

Кандидатури до участі у робочій групі, сформовані за

пропозиціями, що надійшли до Комітету Верховної Ради України з

питань охорони здоров’я після опублікованого оголошення на сайті

Комітету про створення відповідної групи:

 

з/п

П.І.Б.

 поданих кандидатур

Сфера діяльності

Контакти

1.

ПЕРЕГІНЕЦЬ

 Ігор Богданович

заступник Мінстра охорони здоровя України

200-07-83 pib@moz.gov.ua

2.

ПОГОРІЛИЙ

Володимир Віталійович

 

голова «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій»

099-741-95-60 vulfv@ukr.net

3.

ШЕРШНЬОВ

Олексій Володимирович

 

керівник проекту «Біотех-реабілітація поранених» медична компанія «Ilaya»

050-394-56-11 outbox2004@ gmail.com

4.

ШЛАПАК

Алла Василівна

 

депутат Київської міської ради V,VI,VII скликань, член постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики

067-659-20-63

allashlapak@

gmail.com

(помічник-консультант Юранська Олена Іванівна – 067-502-65-70)

5.

КУКУШКІН

 Костянтин Миколайович

 

Державна служба України у справах ветеранів війни  та учасників антитерористичної операції, заступник начальника управління організаційної, меморіальної роботи та адаптації - начальника відділу соціальної, професійної адаптації та психологічної реабілітації

(044) 281 08 31,

(066) 648 49 10

vpr2014@ukr.net

6.

БОЮК

Лариса Тимофіївна

 

Державна служба України у справах ветеранів війни  та учасників антитерористичної операції,начальника відділу забезпечення санаторно-курортним лікуванням та засобами реабілітації

(044) 281 08 31

 

7.

РОЙ

Ірина Володимирівна

 

завідуюча відділом реабілітації ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

(067) 749 00 86

ivroy17@ukr.net

8.

СКОПІЧЕНКО

Світлана Василівна

 

громадський діяч,

кед.н.

(067) 466 28 64

svitlana.s@

saphire.com.ua

 

 

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Рішення Комітету”

14 квітня 2021 15:00
08 квітня 2021 18:00
15 жовтня 2020 14:00
28 вересня 2020 17:45
02 липня 2020 10:31
03 червня 2020 16:10
05 лютого 2020 16:00
15 січня 2020 15:55
11 грудня 2019 18:00
27 листопада 2019 17:40