15 червня 2017 року Комітет з питань охорони здоров'я провів у місті Дніпро виїзне засідання «круглого столу» на тему: «Законодавчі ініціативи Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я та проблеми у сфері реформування вітчизняної системи охорони здоров’я»

Опубліковано 15 червня 2017, о 18:00
 Його метою було обговорення законодавчих ініціатив народних депутатів України – членів Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я та нагальних проблеми триваючої в Україні медичної реформи.

Під час засідання «круглого столу» Головою Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Богомолець О.В. та представником експертного середовища Надутим К.О., який брав безпосередню участь у розробці законопроектів у складі створених при Комітеті робочих груп, були презентовані законодавчі напрацювання Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України VIII скликання.

Починаючи з першої сесії Верховної Ради України VIII скликання, Комітет з питань охорони здоров’я активно працює над  створенням необхідного законодавчого підґрунтя для реформування національної системи охорони здоров’я.

Як зазначила Голова Комітету Ольга Богомолець, розробці законодавчих ініціатив Комітету завжди передує широке громадське обговорення проблем у сфері охорони здоров’я та її окремих галузей, що проводиться у форматі парламентських, комітетських слухань та тематичних круглих столів.

За період своєї роботи Комітет провів парламентські слухання, присвячені питанням розробки та затвердження Військово-медичної доктрини України (20 травня 2015 року), реформування охорони здоров’я в Україні (16 грудня 2015 року),   реформування медичної освіти в Україні (22 березня 2017 року),  метою яких було професійне та громадське обговорення суспільно важливих питань, висвітлення проблем у певних сферах та визначення пріоритетних заходів, що мають бути вжиті законодавчою та виконавчою владою України для їх вирішення.

Проведено 5 тематичних слухань у Комітеті та 33 засідання у форматі «круглого столу», результатом яких, як правило, було створення при Комітеті робочих груп з напрацювання законодавчих ініціатив, спрямованих на врегулювання проблемних питань у певних сферах охорони здоров’я та її реформування.

Саме під час проведення таких заходів Комітетом ще на початку своєї діяльності  (16  січня 2015 року) вперше була запропонована системна концепція реформи охорони здоров’я, що визначала 25 негайних кроків майбутньої реформи на наступні два роки, яка у подальшому була покладена в основу запропонованої Комітетом «дорожньої карти реформи охорони здоров’я», затвердженої Постановою Верховної Ради України від 21.04.2016 р. № 1338-VIII «Про затвердження Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Про реформу охорони здоров’я в Україні».

Слід зазначити, що на сьогодні практично усі законопроекти, розробка яких доручалася цими Рекомендаціями профільному парламентському Комітету, вже внесені народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України.

Так, Верховною Радою України прийнято підготовлену Комітетом редакцію Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я (автономізація ЗОЗ), № 2002-VIII від 6 квітня 2017 р. (на заміну визнаної неконституційною редакції урядового законопроекту р. № 2309а).

Комітетом підготовлено до розгляду Верховною Радою України у другому читанні законопроекти, якими передбачено: забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги (реєстр. № 1164 від 02.12.2014); закріплення соціальних гарантій працівників охорони здоров’я (реєстр. №1332 від 10.12.2014); створення умов доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів (реєстр. № 4074 від 16.02.2016); вдосконалення законодавства у сфері надання психіатричної допомоги (реєстр. № 1242 від 04.12.2014 та реєстр. № 4449 від 15.04.2016).

Завершується підготовка до розгляду у другому читанні проекту нової редакції Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» (реєстр. № 2386а-1від 04.08.2015).

Очікують на розгляд у першому читанні підготовлені Комітетом проекти законів: про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну (р. № 2820) та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту громадського здоров’я від шкідливого впливу тютюнового диму (р. № 4030а), спрямовані на забезпечення захисту здоров’я громадян від згубного впливу вживання тютюнових виробів.

Розроблена ще низка суспільно важливих законопроектів, презентація яких відбулася під час засідання «круглого столу».

Станом на 8 червня Комітет з питань охорони здоров’я визначено головним з підготовки 38 законопроектів, у 80% з яких авторами законодавчої ініціативи є народні депутати України - члени Комітету. Більшість з них вже підготовлена Комітетом і чекає на розгляд Парламенту.

Крім того, під час  «круглого столу» зазначалося, що народні депутати України – члени Комітету з питань охорони здоров’я є авторами 812 законодавчих ініціатив різного спрямування, внесених на розгляд Верховної Ради України восьмого скликання, з них у 116 – першими підписантами. У тому числі було внесено 59 законопроектів, що безпосередньо стосуються системи охорони здоров’я, у 49 з яких першими підписантами є члени Комітету з питань охорони здоров’я. Ще 117 з внесених нашими депутатами законопроектів опосередковано стосуються охорони здоров’я або пов’язані з нею.

У ході обговорення учасники звертали увагу на те, що за останні два з половиною роки Міністерство охорони здоров’я не продемонструвало активності ні у напрацюванні власних законодавчих ініціатив, ні у забезпеченні виконання доручень Парламенту.

Зокрема, донині не затверджено Концепцію та Стратегію реформування системи охорони здоров’я України, відсутність яких  викликає нерозуміння та несприйняття суспільством кроків МОЗ України по реформуванню вітчизняної системи охорони здоров’я. Не забезпечено розробку нормативно-правових актів, необхідних для запровадження нової моделі фінансування системи охорони здоров’я, що передбачає чіткі зрозумілі гарантії держави щодо медичної допомоги, кращий фінансовий захист для громадян у випадку хвороби, ефективний та справедливий розподіл публічних ресурсів та скорочення неформальних платежів, а також контрактної моделі медичного обслуговування. Не розроблені та не затверджені уніфіковані клінічні протоколи на основі науково обґрунтованої медичної практики (доказової медицини), адаптовані до європейських клінічних протоколів і стандартів лікування. Замість цього МОЗ України руйнується національна система стандартизації медичних послуг та запроваджується довільне застосування неадаптованих клінічних настанов, що розроблені іноземними органами  чи міжнародними асоціаціями у сфері охорони здоров’я, та неадаптовані до потужностей і реального стану вітчизняної системи охорони здоров’я. Такий підхід суперечить вимогам законодавства України та Рекомендаціям Ради Міністрів ЄС від 2001 року № 97 щодо стандартизації і управління якістю, які комплексно імплементовані в Україні за технічної підтримки Єврокомісії. Не створено та не забезпечено функціонування у відкритому режимі баз даних: медичного персоналу; закладів охорони здоров‘я; лікарських засобів та медичного обладнання з референтними цінами; цін на ліки, вироби медичні та медичне обладнання в референтних країнах. Не розроблено нормативно-правові акти, необхідні для запровадження нової моделі надання первинної медичної допомоги. Не визначено порядок обрання лікаря, що надає первинну медичну допомогу і багато іншого, без чого система охорони здоров’я не зможе запрацювати у нових, запропонованих урядом умовах. 

За результатами обговорення законодавчих напрацювань Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, Голова Комітету  Богомолець О.В. запевнила усіх учасників засідання «круглого столу» про готовність народних депутатів України - членів Комітету та експертів, які працюють у створених при Комітеті робочих групах, продовжувати активну роботу з напрацювання законодавчого підґрунтя для реформування системи охорони здоров’я в Україні та запропонувала представникам експертного та професійного середовища і громадськості східних регіонів  активно долучатися до цієї роботи.

Також Голова Комітету Богомолець О.В.   повідомила про намір з початку роботи сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання запровадити роботу у форматі широкого громадського обговорення законопроектів Комітету, що будуть розміщуватися на офіційному веб-сайті у рубриці законотворча робота/обговорення законопроектів за посиланням http://komzdrav.rada.gov.ua/news/zak_obgov/.

Аудіозапис:
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку