28 лютого 2017 року Комітет з питань охорони здоров'я провів засідання "круглого столу" на тему: "Робота системи екстреної медичної допомоги України: проблеми на шляхи вирішення"

Опубліковано 01 березня 2017, о 15:51
Головною метою заходу є привернення уваги органів влади та суспільства до реформи екстреної медичної допомоги (далі – ЕМД) як важливої складової реформи системи охорони здоров’я в Україні.

Всесвітня організація охорони здоров’я визначає систему ЕМД як інтегровану частину будь-якої ефективної та функціональної системи охорони здоров’я. ЕМД є точкою першого контакту з системою охорони здоров’я для більшості пацієнтів під час надзвичайних ситуацій та травм, що загрожують життю та здоров’ю людей. ЕМД є першим кроком у доступі до вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги. Позагоспітальна екстрена медична допомога призначена для надання допомоги на місці випадку чи гострого захворювання. Це єдиний комплекс, який включає різні служби, від пунктів ЕМД до диспетчерських, які мають змогу прийняти екстрений виклик, надати поради людині, яка звернулася за допомогою, та у разі необхідності направити мобільну бригаду ЕМД.

Основними принципами ЕМД має бути постійна готовність до термінового надання медичних послуг, оперативне цілодобове реагування на виклики бригад швидкої медичної допомоги, доступність та безоплатність, своєчасність, якість та пріоритетність, послідовність та відповідність вимогам екстериторіальності. Від оперативності та якості ЕМД безпосередньо залежить життя людини.

У 2012 році прийнято Закон України «Про екстрену медичну допомогу», яким чітко визначено не тільки організаційно-правові засади забезпечення громадян України екстреною медичною допомогою, а й засади створення, функціонування і розвитку системи екстреної медичної допомоги.

  Однак недофінансування ЕМД не сприяє реалізації положень цього закону у повному обсязі, зокрема:

не завершено побудову та функціонування єдиної диспетчерської служби, оснащеної відповідним програмним забезпеченням, що дало б змогу досягти максимальної координації роботи бригад ЕМД та виконання встановлених нормативів доїзду до хворого;

залишається невирішеною проблема забезпечення системи ЕМД спеціалізованим медичним транспортом у необхідному обсязі (наявна кількість у 2 965 одиниць становить лише 67% від нормативної). При цьому в середньому 60-70% медичної техніки та спеціалізованого медичного автотранспорту є застарілими, фізично зношеними та такими, що потребують заміни;

не забезпечено належну оплату праці працівників бригад ЕМД відповідно до складних умов у яких вони працюють. Зокрема, наявний фонд заробітної плати для працівників ЕМД не дає можливості забезпечити виплати надбавок за особливий характер праці, за особливі умови праці, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та інших фінансових заохочень в повному обсязі відповідно до законодавства. Так, в Київській області фонд заробітної плати на 2017 рік для працівників ЕМД складає 131 млн. гривень при потребі 275 млн. гривень.

Учасники «круглого столу» вважають, що в умовах децентралізації, створення госпітальних округів, реформи первинної ланки медичної допомоги та системи фінансування охорони здоров’я розвиток ЕМД має відбуватися комплексно з іншими напрямами реформування системи охорони здоров’я.

Учасники «круглого столу» зазначають, що реалізація положень Закону України «Про екстрену медичну допомогу» ускладнена через фінансування, що не відповідає реальним потребам у цій сфері та викликам сьогодення.

Учасники «круглого столу» вважають, що стратегічно важливим пріоритетним завданням держави в галузі охорони здоров'я є збереження життя та здоров'я людини. Система ЕМД посідає важливе місце в системі охорони здоров’я України. За результатами «круглого столу» буде ухвалено відповідну резолюцію.

 У заході  брали участь народні депутати України, представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України та інших заінтересованих міністерств і відомств, обласних державних адміністрацій, департаментів охорони здоров’я, Національної академії медичних наук України, вищих медичних навчальних закладів, міжнародних організацій, керівники регіональних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також фахівці з екстреної медицини, науковці, експерти і представники ЗМІ.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку