Головна > Текстові публікації > Правова база діяльності Комітету

Повідомлення

Перейти до розділу
13 червня 12:15
Засідання Комітету з питань охорони здоров'я відбудеться 18 червня 2019 року о 14:15 за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського, 26/1, готельний комплекс «Київ», 5-й поверх докладніше
30 травня 11:52
Засідання Комітету з питань охорони здоров'я відбудеться 4 червня 2019 року о 14:15 за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського, 26/1, готельний комплекс «Київ», 5-й поверх докладніше
21 травня 17:42
Засідання Комітету з питань охорони здоров'я відбудеться 28 травня 2019 року о 14:15 за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського, 26/1, готельний комплекс «Київ», 5-й поверх докладніше
14 червня 15:05
Сердечно вітаємо медичних працівників із професійним святом! докладніше
29 травня 18:00
29 травня 2019 року відбулося засідання підкомітету з питань контролю реалізації медичної реформи Комітету з питань охорони здоров'я щодо удосконалення державної політики у сфері доступу до лікування пацієнтів з рідкісними (орфанними) захворюваннями докладніше
28 травня 18:45
28 травня 2019 року відбулося засідання Комітету з питань охорони здоров'я посилання...
26 квітня 10:39
Вітаємо зі світлим святом Воскресіння Христового! докладніше
23 квітня 18:08
23 квітня 2019 року відбулося засідання Комітету з питань охорони здоров'я посилання...
28 березня 17:45
Президент України підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині", прийнятий Верховною Радою України 28 лютого 2019 року № 2694-VIII посилання...
19 березня 18:45
19 березня 2019 року у приймальні Верховної Ради України провела особистий прийом громадян секретар Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Олена Колганова посилання...
28 лютого 18:15
28 лютого 2019 року Верховною Радою України прийнято Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині докладніше
Надрукувати Збільшити зону перегляду

Правова база діяльності Комітету

02 лютого 2017, 11:50

Первинні законодавчі акти

 

                Первинні акти чинного законодавства

за предметами відання Комітету Верховної Ради України

                         з питань охорони здоров’я

   в рамках здійснюваного ним контролю виконання
 та аналізу практики застосування прийнятих законів

            (крім тих, що стосуються міжнародних договорів)

 

19.11.1992

1

Основи законо­давства України про охорону здоров'я (2801-12)

24.02.1994

2

Про забез­печення сані­тарного та епіде­мічного благо­получчя насе­лення (4004-12)

23.06.1995

3

Про донорство крові та її компо­нентів (239/95-ВР)

04.04.1996

4

Про лікарські засоби (123/96-ВР)

08.07.1999

5

Про сим­во­ліку Черво­ного Хреста і Черво­ного півмісяця в Україні (862-XIV)

16.07.1999

6

Про транс­плантацію органів та інших анато­мічних мате­ріалів людині (1007-XIV)

22.02.2000

7

Про психіатричну допомогу (1489-ІІІ)

06.04.2000

8

Про захист насе­лення від інфек­ційних хвороб (1645-ІІІ)

14.09.2000

9

Про ім­план­тацію електро­кардіо­стиму­лято­рів (1950-ІІІ)

05.10.2000

10

Про курорти (2026-ІІІ)

26.04.2001

11

Про охорону дитинства (2402-ІІІ)

28.11.2002

12

Про Товариство Черво­ного Хре­ста Укра­їни (330-IV)

14.12.2004

13

Про заборону репро­дуктив­ного клону­вання лю­дини (2231-IV)

11.01.2005

14

Про оголо­шення при­родних територій міста Бер­дянсь­ка Запо­різької обла­сті курор­том дер­жав­ного зна­чення (2305-IV)

06.09.2005

15

Про безпечність та якість хар­чових продуктів (2809-IV) (онов­лена редак­ція Закону від 23.12.1997 № 771/97-ВР)

22.09.2005

16

Про заходи щодо попе­редження та змен­шення вжи­вання тютю­но­вих виробів та їх шкід­ливого впливу на здо­ров'я насе­лення (2899-IV)

14.09.2006

17

Про дитяче харчування (142-V)

22.12.2006

18

Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори (530-V) (оновлена редакція Закону від 08.07.1999 № 863-XIV)

19.02.2009

19

Про затвердження Загально­державної про­грами забез­пече­ння профі­лактики ВІЛ-інфек­ції, ліку­вання, до­гляду та під­тримки ВІЛ-інфі­кованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (1026-VI)

21.10.2009

20

Про затверд­ження Загально­державної про­грами імуно­профі­лак­тики та захисту насе­лення від інфек­ційних хвороб на 2009-2015 роки (1658-VI)

23.12.2009

21

Про затвердження Загально­державної про­грами боротьби з онко­логіч­ними захво­рюван­нями на період до 2016 року (1794-VI)

23.12.2010

22

Про протидію поширенню хвороб, зумов­лених вірусом імуно­дефі­циту людини  (ВІЛ), та право­вий і соціаль­ний захист людей, які живуть з ВІЛ (2861-VI) (онов­лена редакція Закону від 03.03.1998 № 155/98-ВР)

07.07.2011

23

Про порядок проведення реформу­вання сис­теми охорони здоров'я у Він­ницькій, Дніпро­петровській, Донецькій областях та місті Києві (3612-VI)

22.03.2012

24

Про протидію захворю­ванню на тубер­кульоз (4565-VI) (онов­лена редакція Закону від 05.07.2001 № 2586-ІІІ)

21.06.2012

25

Про виконання програм Глобаль­ного фонду для боротьби із СНІДом, тубер­кульозом та маля­рією в Україні (4999-VI)

05.07.2012

26

Про екстрену медичну допомогу (5081-VI) (набирає чин­ності з 01.01.2013)

16.10.2012

 

27

Про затвердження Загально­державної цільової соціальної про­гра­ми протидії захворю­ванню на тубер­кульоз на 2012-2016 роки (5451-VI)

23.02.2014

28

Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров‘я (№ 772-VII);

20.10.2014

29

Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014—2018 роки (№ 1708-VII).