Головна > Текстові публікації > Правова база діяльності Комітету

Повідомлення

Перейти до розділу
02 червня 09:45
Засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування відбудеться 3 червня 2020 року о 16:00 за адресою: вул. В.Житомирська, 11, третій поверх, зала засідань докладніше
25 травня 14:00
27 травня 2020 року о 12:30 відбудеться засідання підкомітету з питань технічного регулювання та стандартизації у сфері охорони здоров'я у режимі відеоконференції докладніше
25 травня 10:00
Засідання Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування відбудеться 27 травня 2020 року о 16:00 у режимі відеоконференції докладніше
03 червня 19:00
3 червня 2020 року відбулося засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування посилання...
02 червня 13:10
2 червня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я" посилання...
27 травня 19:00
27 травня 2020 року відбулося засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування у режимі відеоконференції посилання...
21 травня 12:53
Президент України підписав прийнятий Верховною Радою України Закон України "Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей" посилання...
20 травня 10:00
20 травня 2020 року відбулося засідання Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування докладніше
15 травня 14:08
Президент України підписав прийнятий Верховною Радою України Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19" посилання...
07 травня 15:15
7 травня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей" посилання...
07 травня 15:00
7 травня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19" посилання...
Надрукувати Збільшити зону перегляду

Правова база діяльності Комітету

02 лютого 2017, 11:50

Первинні законодавчі акти

 

                Первинні акти чинного законодавства

за предметами відання Комітету Верховної Ради України

                         з питань охорони здоров’я

   в рамках здійснюваного ним контролю виконання
 та аналізу практики застосування прийнятих законів

            (крім тих, що стосуються міжнародних договорів)

 

19.11.1992

1

Основи законо­давства України про охорону здоров'я (2801-12)

24.02.1994

2

Про забез­печення сані­тарного та епіде­мічного благо­получчя насе­лення (4004-12)

23.06.1995

3

Про донорство крові та її компо­нентів (239/95-ВР)

04.04.1996

4

Про лікарські засоби (123/96-ВР)

08.07.1999

5

Про сим­во­ліку Черво­ного Хреста і Черво­ного півмісяця в Україні (862-XIV)

16.07.1999

6

Про транс­плантацію органів та інших анато­мічних мате­ріалів людині (1007-XIV)

22.02.2000

7

Про психіатричну допомогу (1489-ІІІ)

06.04.2000

8

Про захист насе­лення від інфек­ційних хвороб (1645-ІІІ)

14.09.2000

9

Про ім­план­тацію електро­кардіо­стиму­лято­рів (1950-ІІІ)

05.10.2000

10

Про курорти (2026-ІІІ)

26.04.2001

11

Про охорону дитинства (2402-ІІІ)

28.11.2002

12

Про Товариство Черво­ного Хре­ста Укра­їни (330-IV)

14.12.2004

13

Про заборону репро­дуктив­ного клону­вання лю­дини (2231-IV)

11.01.2005

14

Про оголо­шення при­родних територій міста Бер­дянсь­ка Запо­різької обла­сті курор­том дер­жав­ного зна­чення (2305-IV)

06.09.2005

15

Про безпечність та якість хар­чових продуктів (2809-IV) (онов­лена редак­ція Закону від 23.12.1997 № 771/97-ВР)

22.09.2005

16

Про заходи щодо попе­редження та змен­шення вжи­вання тютю­но­вих виробів та їх шкід­ливого впливу на здо­ров'я насе­лення (2899-IV)

14.09.2006

17

Про дитяче харчування (142-V)

22.12.2006

18

Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори (530-V) (оновлена редакція Закону від 08.07.1999 № 863-XIV)

19.02.2009

19

Про затвердження Загально­державної про­грами забез­пече­ння профі­лактики ВІЛ-інфек­ції, ліку­вання, до­гляду та під­тримки ВІЛ-інфі­кованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (1026-VI)

21.10.2009

20

Про затверд­ження Загально­державної про­грами імуно­профі­лак­тики та захисту насе­лення від інфек­ційних хвороб на 2009-2015 роки (1658-VI)

23.12.2009

21

Про затвердження Загально­державної про­грами боротьби з онко­логіч­ними захво­рюван­нями на період до 2016 року (1794-VI)

23.12.2010

22

Про протидію поширенню хвороб, зумов­лених вірусом імуно­дефі­циту людини  (ВІЛ), та право­вий і соціаль­ний захист людей, які живуть з ВІЛ (2861-VI) (онов­лена редакція Закону від 03.03.1998 № 155/98-ВР)

07.07.2011

23

Про порядок проведення реформу­вання сис­теми охорони здоров'я у Він­ницькій, Дніпро­петровській, Донецькій областях та місті Києві (3612-VI)

22.03.2012

24

Про протидію захворю­ванню на тубер­кульоз (4565-VI) (онов­лена редакція Закону від 05.07.2001 № 2586-ІІІ)

21.06.2012

25

Про виконання програм Глобаль­ного фонду для боротьби із СНІДом, тубер­кульозом та маля­рією в Україні (4999-VI)

05.07.2012

26

Про екстрену медичну допомогу (5081-VI) (набирає чин­ності з 01.01.2013)

16.10.2012

 

27

Про затвердження Загально­державної цільової соціальної про­гра­ми протидії захворю­ванню на тубер­кульоз на 2012-2016 роки (5451-VI)

23.02.2014

28

Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров‘я (№ 772-VII);

20.10.2014

29

Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014—2018 роки (№ 1708-VII).