Головна > Текстові публікації > Правова база діяльності Комітету

Повідомлення

Перейти до розділу
11 жовтня 16:03
Засідання Комітету відбудеться 16 жовтня 2019 року о 15:00 за адресою: вул. В.Житомирська, 11, третій поверх, зала засідань докладніше
08 жовтня 11:01
11 жовтня 2019 року о 10:00 відбудеться засідання підкомітету з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями Комітету докладніше
04 жовтня 12:39
9 жовтня 2019 року о 15:00 відбудеться засідання підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними захворюваннями Комітету докладніше
08 жовтня 19:15
8 жовтня 2019 року Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування провів засідання "круглого столу" на тему: «Перспективи запровадження трансплантації в Україні. Стан реалізації Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» посилання...
07 жовтня 18:00
7 жовтня 2019 року в місті Рівному відбулося виїзне засідання Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування докладніше
01 жовтня 16:15
1 жовтня 2019 року відбулося засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування докладніше
30 вересня 13:00
30 вересня 2019 року відбулося засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування докладніше
20 вересня 15:49
Вітаємо фармацевтичних працівників з професійним святом - Днем фармацевтичного працівника! докладніше
17 вересня 16:30
17 вересня 2019 року відбулося засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування докладніше
04 вересня 15:00
4 вересня 2019 року відбулося засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування докладніше
30 серпня 15:30
30 серпня 2019 року відбулося засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування докладніше
Надрукувати Збільшити зону перегляду

Правова база діяльності Комітету

02 лютого 2017, 11:50

Первинні законодавчі акти

 

                Первинні акти чинного законодавства

за предметами відання Комітету Верховної Ради України

                         з питань охорони здоров’я

   в рамках здійснюваного ним контролю виконання
 та аналізу практики застосування прийнятих законів

            (крім тих, що стосуються міжнародних договорів)

 

19.11.1992

1

Основи законо­давства України про охорону здоров'я (2801-12)

24.02.1994

2

Про забез­печення сані­тарного та епіде­мічного благо­получчя насе­лення (4004-12)

23.06.1995

3

Про донорство крові та її компо­нентів (239/95-ВР)

04.04.1996

4

Про лікарські засоби (123/96-ВР)

08.07.1999

5

Про сим­во­ліку Черво­ного Хреста і Черво­ного півмісяця в Україні (862-XIV)

16.07.1999

6

Про транс­плантацію органів та інших анато­мічних мате­ріалів людині (1007-XIV)

22.02.2000

7

Про психіатричну допомогу (1489-ІІІ)

06.04.2000

8

Про захист насе­лення від інфек­ційних хвороб (1645-ІІІ)

14.09.2000

9

Про ім­план­тацію електро­кардіо­стиму­лято­рів (1950-ІІІ)

05.10.2000

10

Про курорти (2026-ІІІ)

26.04.2001

11

Про охорону дитинства (2402-ІІІ)

28.11.2002

12

Про Товариство Черво­ного Хре­ста Укра­їни (330-IV)

14.12.2004

13

Про заборону репро­дуктив­ного клону­вання лю­дини (2231-IV)

11.01.2005

14

Про оголо­шення при­родних територій міста Бер­дянсь­ка Запо­різької обла­сті курор­том дер­жав­ного зна­чення (2305-IV)

06.09.2005

15

Про безпечність та якість хар­чових продуктів (2809-IV) (онов­лена редак­ція Закону від 23.12.1997 № 771/97-ВР)

22.09.2005

16

Про заходи щодо попе­редження та змен­шення вжи­вання тютю­но­вих виробів та їх шкід­ливого впливу на здо­ров'я насе­лення (2899-IV)

14.09.2006

17

Про дитяче харчування (142-V)

22.12.2006

18

Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори (530-V) (оновлена редакція Закону від 08.07.1999 № 863-XIV)

19.02.2009

19

Про затвердження Загально­державної про­грами забез­пече­ння профі­лактики ВІЛ-інфек­ції, ліку­вання, до­гляду та під­тримки ВІЛ-інфі­кованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (1026-VI)

21.10.2009

20

Про затверд­ження Загально­державної про­грами імуно­профі­лак­тики та захисту насе­лення від інфек­ційних хвороб на 2009-2015 роки (1658-VI)

23.12.2009

21

Про затвердження Загально­державної про­грами боротьби з онко­логіч­ними захво­рюван­нями на період до 2016 року (1794-VI)

23.12.2010

22

Про протидію поширенню хвороб, зумов­лених вірусом імуно­дефі­циту людини  (ВІЛ), та право­вий і соціаль­ний захист людей, які живуть з ВІЛ (2861-VI) (онов­лена редакція Закону від 03.03.1998 № 155/98-ВР)

07.07.2011

23

Про порядок проведення реформу­вання сис­теми охорони здоров'я у Він­ницькій, Дніпро­петровській, Донецькій областях та місті Києві (3612-VI)

22.03.2012

24

Про протидію захворю­ванню на тубер­кульоз (4565-VI) (онов­лена редакція Закону від 05.07.2001 № 2586-ІІІ)

21.06.2012

25

Про виконання програм Глобаль­ного фонду для боротьби із СНІДом, тубер­кульозом та маля­рією в Україні (4999-VI)

05.07.2012

26

Про екстрену медичну допомогу (5081-VI) (набирає чин­ності з 01.01.2013)

16.10.2012

 

27

Про затвердження Загально­державної цільової соціальної про­гра­ми протидії захворю­ванню на тубер­кульоз на 2012-2016 роки (5451-VI)

23.02.2014

28

Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров‘я (№ 772-VII);

20.10.2014

29

Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014—2018 роки (№ 1708-VII).